SLO ENG

Unikatni izdelek

Vsaka maketa je unikatni izdelek, ki jasno izraža idejo predstavljenega projekta in veščino izdelovalca. Ni samo pomanjšana realnost, ampak nov pogled na predstavljeni projekt, kar se odraža v unikatnem izboru dimenzij, materialov in detajlov. Zato vsako maketo obravnavamo individualno že od začetka. Najprej se z naročnikom dogovorimo, kakšna bi bila najustreznejša podoba makete, in nato na podlagi izkušenj ocenimo porabo časa in materiala ter pripravimo ponudbo.

Namen

Zelo pomemben izhodiščni podatek je namen makete. Naši naročniki naročajo makete tako za akademske kot komercialne namene. Nekateri jih potrebujejo za predstavitev investitorju ali potencialnemu kupcu, drugi za razstavo v muzeju ali galeriji. Nepogrešljive so na sejmih, pojavljajo pa se tudi kot rekviziti v gledališču, filmu in reklamah. Maketa je lahko tudi izvrstno darilo. Ko poznamo namen makete, lahko smiselno definiramo vse njene ostale lastnosti.

Merilo

Izbor merila je ključnega pomena, saj pogojuje dimenzije makete in nivo abstrakcije. Makete v večjem merilu so načeloma bolj realistične in prikazujejo več detajlov, medtem ko so makete v manjšem merilu bolj poenostavljene. Vendar to ni pravilo. Tudi makete v manjšem merilu so lahko zelo podrobno obdelane, kar jim daje poseben čar, in nasprotno so makete v večjem merilu lahko zelo poenostavljene, kar poudari njihov koncept in obdelavo izbranih materialov.

Material

Pri izdelavi maket uporabljamo različne materiale, ki jih obdelujemo z različnimi ročnimi in strojnimi tehnikami. To so les, kovine, plastične mase, papirji, kompoziti, naravna materija, barve in različna lepilna sredstva. Materiali lahko zvesto sledijo realnosti, lahko pa je njihova uporaba tudi abstraktna. Z drugačnim izborom materialov poudarimo idejo predstavljenega projekta. Bela maketa na primer postavlja prostorska razmerja pred dejansko obdelavo površin.

Posebne zahteve

Nekatere makete morajo izpolniti posebne zahteve, ki pripomorejo k boljši prezentaciji. To so na primer: razstavljivost in izmenljivost sestavnih delov, prikaz konstrukcij v prerezu, integrirana LED razsvetljava, dinamični in interaktivni sestavni deli, priprava za zahteven transport ali izdelava podstavka in pokrova za razstavo. Trudimo se, da bi bila vsaka maketa prilagojena naročniku, zato nam razvoj rešitev za specifične zahteve predstavlja poseben izziv.

Predpriprava

Izdelava maket je gradbišče v malem, zato je dobra predpriprava nujna. Tudi do polovico časa, ki ga porabimo za izdelavo maket, namenimo pripravi računalniških 3d modelov, shem, kosovnic, poizkusnih vzorcev in načrtovanju faz. Posledično makete sestavimo natančno in učinkovito. Za dobro predpripravo je pomembno, da nam naročnik preda kvalitetne arhitekturne načrte v digitalnem formatu, ki nam služijo kot podlage za izdelavo delavniških načrtov.